Løsningsmidler

Løsningsmidler

Mange rengjøringsmidler inneholder løsemidler. En av dem er f.eks.. terpentyna: løser opp maling og fett. Vann er også et løsningsmiddel, men dessverre er de fleste andre løsemidler brannfarlige og giftige.

·