Dublowanie

Dublowanie. Kurdybany o znacznej kruchości i łamliwości mogą być wzmacniane przez dublowanie. Jednak zabieg ten należy stosować tylko w ostateczności, gdy brak jest innych możliwości, dublowanie bowiem poważnie utrudnia wszelkie ·

Impregnacja kurdybanów

Impregnacja kurdybanów. Zabieg impregnacji polegający na wprowadzeniu w obiekt środków wzmacniających jest bardziej polecany dla skór z dekoracją malarską niz nie dekorowanych, na których stosunkowo łatwo będą widoczne powstające trwałe ·

Oczyszczanie cz.2

W Ledermuseum Offenbach opracowano do czyszczenia skóry i kurdybanów preparat ..DLM-Reinigungsemulsion Nr. 3070″ będący modyfikacją emulsji DLM 4060. Firma Pracher z Wurzburga, zajmująca się m.in. konserwacją kurdybanów używa do czyszczenia ·

Oczyszczanie cz.1

Oczyszczanie. Kurdybany często wymagają nieco innego oczyszczania od strony licowej i innego od odwrocia. Lico kurdybanu pokrywają bowiem płatki metalu, farby, laserunki i werniksy, zawierające różne spoiwa, często wrażliwe na ·