O naszej stronie

Niniejsza strona traktująca o sposobie usuwania plam z przedmiotów codziennego użytku, jest pierwszą pozycją ujmującą ten temat w formie popularnej. Celowość rozpowszechnienia takiej publikacji wynika z coraz bogatszego asortymentu przedmiotów ·