Plnění dutin

Plnění dutin. Na rozdíl od zdání jsou výplně, které vyžadují použití vhodně zbarvených materiálů, velmi obtížné, co nejblíže staré látce, protože staré barvení se v průběhu času významně mění, které hlavně ·

Syntetická pojiva, část 1

Syntetická pojiva. V konzervátorských studiích, ve kterém bylo upuštěno od duplikace metodou šití, začala se používat polosyntetická pojiva, jako jsou deriváty celulózy (methylcelulóza, karboxymethylcelulóza), např.. Tylosa (prod. Hoechst-Kalle), Klucel (prod. Herkules) A ·