Zrcadlení

Zrcadlení. Kurdybany s výraznou křehkostí a křehkostí lze posílit zdvojnásobením. Tato léčba by však měla být použita pouze jako poslední možnost, když nejsou jiné možnosti, dublowanie bowiem poważnie utrudnia wszelkie ·